AKTUALITY PROFIL FIRMY PRODUKTY REFERENCE POPTÁVKA


GPL Company, s.r.o.
Zeyerova 4
České Budějovice 370 01

http://www.gplcompany.cz
e-mail: info@gplcompany.cz

Fax: +420 386 352 359

Obchodní oddělení:
+420 777 560 181

Ing. Gabriel Molnár:
+420 777 560 182

 


Strukturovaná kabeláž, aktivní prvky počítačových sítí

Charakteristika:

Strukturované kabeláže jsou otevřené, modulární kabelážní systémy vhodné pro přenos dat, hlasu, audio a video signálů a signálů pro řízení a správu budov. Předností je rychlý, kvalitní a spolehlivý přenos, jednoduchá a přehledná topologie, modulárnost a variabilnost.

Televizní rozvody

Satelitní příjem (SAT)

Strukturovaná kabeláž

Elektronická zabezpečovací signalizace (EZS)

Kamerové systémy (CCTV)

Elektronická požární signalizace (EPS)

Pobočkové telefonní ústředny

Ozvučovací systémy

Ostatní slaboproudé systémy

Strukturovaná kabeláž je základním prvkem lokálních počítačových sítí (LAN). Je nezbytnou součástí všech moderních budov. Strukturovaná kabeláž umožňuje vysokorychlostní přenos digitálního či analogového signálu u něhož se přípojné body instalují i tam, kde momentálně nejsou potřeba, pro možnost snadného rozšíření vzhledem k užívaným a uvažovaným aplikacím. Pokud jsou při návrhu a realizaci strukturované kabeláže dodržena všechna základní pravidla a normy, je pak takový systém možné využívat dlouhodobě a tím zajistit jeho ekonomickou výhodnost.


Dobře fungující počítačová síť je velmi důležitou složkou, která spoluurčuje úspěšnost většiny firem. K tomu, aby byl zaručen jejich bezproblémový chod, musí být tato síť rychlá, spolehlivá a musí být připravena na další potenciální růst. Aby si firmy udržely konkurenceschopnost a prosperitu, potřebují technologická a síťová řešení, která jim pomohou naplnit zásadní organizační a obchodní cíle a úkoly – a to jak v současnosti, tak i v budoucnu. Podniky musejí držet krok s vývojem, a k tomu potřebují řádný výhledový technolo¬gický plán – nejen takový, který se týká aktuálních problémů, ale který lze snadno a účinně upravit při změně potřeb. K implementaci řešení potřebují spolehlivého IT partnera, který jim pomůže naplánovat a kontrolovat vývoj jejich společnosti a těsně provázat technologickou strategii s jejich obchodními a podnikovými potřebami.


Pro propojování koncových stanic, ať už v rámci jedné sítě nebo pro propojování několika sítí, existují speciální zařízení, která můžeme rozdělit podle vrstvy architektury, na níž komunikaci mezi dvěma síťovými segmenty provádějí, následovně: rozbočovač (HUB), most (Bridge), přepínač (Switch), směrovač (Router), brána (Gateway). Tyto aktivní prvky tvoří srdce každé počítačové sítě.


Společnost GPL Company, s.r.o. je registrovaným obchodním partnerem společnosti CISCO SYSTEMS.
 

Nabízíme:
- Kompletní vypracování projektové dokumentace s návrhem optimálního řešení
- Montáž a instalaci strukturované kabeláže
- Montáž a instalaci optických kabelážích systémů
- Instalaci a konfiguraci aktivních prvků včetně WIFI
- Měření přípojných bodů strukturované kabeláže
- Montáž záložních zdrojů napájení
- Montáž ochran proti přepětí
- Servis