AKTUALITY PROFIL FIRMY PRODUKTY REFERENCE POPTÁVKA


GPL Company, s.r.o.
Zeyerova 4
České Budějovice 370 01

http://www.gplcompany.cz
e-mail: info@gplcompany.cz

Fax: +420 386 352 359

Obchodní oddělení:
+420 777 560 181

Ing. Gabriel Molnár:
+420 777 560 182

 


Elektrické požární systém - EPS

Charakteristika:

EPS slouží k okamžité detekci a prevenci před vznikem požáru. Využívá se zejména v průmyslových objektech, hotelech a místech s velkou koncentrací lidí, jako jsou obchodní domy, divadla, kina, nádražní haly apod. EPS je plně automatický systém, jehož úlohou je včasné rozpoznání a signalizace vzniku požáru, s přesným určením ohroženého prostoru. Systém může být přímo napojen na hasiče a automaticky ovládat např. hasicí zařízení (springlery), protipožární dveře atd…

Televizní rozvody

Satelitní příjem (SAT)

Strukturovaná kabeláž

Elektronická zabezpečovací signalizace (EZS)

Kamerové systémy (CCTV)

Elektronická požární signalizace (EPS)

Pobočkové telefonní ústředny

Ozvučovací systémy

Ostatní slaboproudé systémy

Systém elektronické požární signalizace pomocí detekčního zařízení - čidla identifikuje požár, změnu teploty, nebezpečné plyny, oheň, nebo kouř. Tato situace je pomocí vedení identifikována na požární ústředně. Obsluha vyhodnotí situaci a provede další kroky. Aktivace zařízení způsobí požární situaci, která se přímo řídí požárním řádem a uvádí do chodu další zařízení, které mají informovat o požáru jako sirény a majáky, zařízení dálkového přenosu požárního poplachu komunikujícího s hasiči, nebo přímo zařízení způsobující inicializaci systému odvodu kouře a tepla, automatické otevření únikových cest, ovládání evakuačních výtahů, aktivaci varovného hlášení evakuačního rozhlasu nebo spuštění automatických hasících zařízení. Systém EPS může být také uveden do provozu i další osobou , která se přímo účastní vzniku požární situace a to požárním tísňovým tlačítkem. Tyto jsou zpravidla umístěny na přístupových cestách.


Nabízíme:
- Kompletní vypracování projektové dokumentace s návrhem optimálního řešení
- Instalaci, naprogramování a oživení systémů EPS
- Zaškolení uživatelů
- Servis